L-EPOU tikteb lill-MEPA dwar it-trab fl-ajru f’DPS

August 13, 2009

Fit-13 ta’ Awwissu 2009, L-EPOU kitbet lill-MEPA dwar il-problema ta’ trab fl-arja fil-power station ta’ Delimara:

 

Sinjur/a,

L-Enemalta Professional Officers Union (EPOU) li tirrappreżenta l-professjonisti tal-Korporazzjoni Enemalta ilha żmien twil tilmenta mal-employers tagħna,  l-Korporazzjoni, dwar il-kwalita’ tal-arja fl-instalalzzjoni tal-Power Station ta’ Delimara.

Membri tagħna bdew jilmentaw minn problem respiratorji kawża tat-trab abjad li hemm fl-arja minħabba l-muntanji ta’ trab li hemm eżatt barra l-instalalzzjoni.

Qed nehmzu site plan, kif wkoll ritratti tal-muntanji.

L-EPOU kitbet fit- 28 ta’ Lulju 2009 lill-OHSA iżda s’issa irċevejna biss acknowledgement.

Minn naħa tal-Korporazzjoni, hi tikkonferma li l-proġġett tat-tħaffir tal-mina tlesta fl-aħħar ta’ Ġunju 2009 iżda ma setgħatx twieġeb meta l-materjal ser jitneħħa.

L-EPOU qed titlob, li jekk il-MEPA jidrilha li l-iżvilupp u l-ħażna ta-trab u ramel hu kollu regolari, jsir kejl u  moniteraġġ tal-livelli tat-trab fl-arja u r-riżultati jitqabblu mal-istandards Ewropej.

Napprezzaw li din il-materja tinghata attenzjoni urgenti minhabba li l-problema hi hafna ghar fis-sajf ghaliex it-trab ikun xott. Mill-banda l’ohra, fix-Xitwa jkun hemm problema ohra ta’ ramel li jispicca fil-bahar wara x-xita.

Nistennew minghandkom

Grazzi

Advertisements

Barbeque 2009

August 10, 2009

Ritratti tal-Barbeque li kien organizzat fis-7 ta’ Awwissu jinsabu fis-sezzjoni tar-ritratti : Agħfas hawn


L-EPOU tikteb lill-OHSA dwar it-trab fl’ajru fil-power station ta’ Delimara

August 6, 2009

 

OHSA

17, Edgar Ferro Street

Pieta’  MSD

28 ta’ Lulju 2009

 

Sinjur/a,

TRAB FL-ARJA F’DELIMARA POWER STATION

Numru ta’ snin ilu l-Korporazzjoni Enemalta, li huma l-‘employers’ tagħna, tat tender biex titħaffer mina bejn Delimara u Marsa South. Din saret eżatt barra l-‘main gate’ ta’ Delimara Power Station.

Dan it-tħaffir iġġenera munzelli ta’ trab li partikolarment fis-Sajf, meta jkun xott, itir ma kullimkien ġewwa l-installazzjoni.

Bosta membri tagħna qed jilmentaw li qed ikollhom problemi respiratorji minħabba dan it- trab. 

Il-Union resqet dan l-ilment bosta drabi lill-Korporazzjoni Enemalta, u kien hemm suġġerimenti kif l-inkonvenjent jistgħa jitnaqqas, p.e. billi jixxarrab it-trab. Dawn il-mizuri iżda qatt ma ttieħdu bis-serjeta’ mill-kuntrattur li kien qed jaghmel ix-xogħol.

Issa l-proġett tlesta, iżda minkejja dan, il-muntanji ta’ trab għadom hemm, u ma jidhirx li ser jitneħħew.

 Il-Union għalhekk qed titlob lill-Awtorita’ biex tieħu passi ħalli dan l-inkonvenjent , li qed ikun ta’ detriment għas-saħħa tal-ħaddiema, jitneħħa.

 Il-Union lesta tiltaqa’ magħkom biex telabora aktar.

 Grazzi

Dejjem tiegħek

 

Kenneth Abela

Segretarju


STQARRIJA GHALL-ISTAMPA – PRIVITIZZAZZJONI TAD-DIVIZJONI TAL-PETROLEUM

July 17, 2009

 

L-Enemalta Professional Officers Union ghada kemm kitbet lill-Korporazjoni Enemalta u lill- Privatization  Unit tfakkar li skond il-Ligijiet ta’ Malta jrid isir konsultazzjoni maghha qabel isir it-trasferiment tax-xoghol tad-Divizjoni tal-Petroleum tal-Korporazzjoni Enemalta.

17 ta’ Lulju 2009


Merħba

July 14, 2009

Merħba lill-membri, membri prospettivi u mistiedna oħra,

Kien xieraq għal din il-Union , li se tiċċelebra l-20 sena ta’ ħidma s-sena d-dieħla, li tippreżenta lil-membri tagħha web site ‘refurbished’ u aħjar milli kellna qabel.

L-EPOU tirrapreżenta l-professjonisti tal-Korporazzjoni Enemalta. Aħna naħsbu li dan is-sit jista’ jkun utli mal- membri biex jkunu aktar informati dwar x’ikun għaddej. Hawn għandkom tibdew issibu informazzjoni interna  li toħroġ perjodikament mil-kumitat ezekuttiv, l-istqarrijiet ghall-istampa li toħrog il-Union minn żmien għal żmien, aċċess ghall-formoli relatati mal-Laqgħat Ġenerali Annwali,  kif ukoll applikazzjonijiet għall-ħatra tal-kumitat u applikazzjonijiet ghall-sħubija.

Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtiequ nużaw dan l-ispazju biex tkunu tistgħu tħalluna feedback jew links li forsi jistgħu jkunu ta’ ġid lill-professjonisti l-oħra.

Il-web site – li giet ippreparata b’ tant professjonaliżmu, tikkonferma kemm il-Union hi proattiva u tħares ‘il quddiem, minkejja ċ-ċokon relattiv tagħha.

Grazzi mill-ġdid lil kull min għen jew ħareġ b’xi proposta kostruttiva .

Inġ. Ismail D’Amato

President                  

EPOU

14 ta’ Lulju 2009


Ittra lill-Managment tal-Enemalta

July 10, 2009

L-EPOU tavża li bagħtet ittra permezz tal-avukat, rigward il-privatizzazjoni tal-Petroleum, lill-Management tal-Enemalta.  Kopja tal-ittra tinsab f’dan il-link : Ittra


Mission Statement & Objectives

June 16, 2009

Mission Statement:

“To promote the members’ economic and social well-being through collective representation and bargaining.”

 The Objectives of the EPOU are:

 To work through a democratically elected committee to improve the professional, economical and personal lives of its members and their families;

To give professionals a strong voice through collective bargaining to gain better pay, improved living standards and safe working environments;

To promote reasonable and safe methods of work;

To aid the cause of local social justice, through the involvement with other local trade union movements;To work to be represented in the MCESD and in the ETUC;

To monitor that the collective agreement is being honored;