[ Contact ]

Kindly use this postal mail address for official correspondence:

Enemalta Professional Officers Union

PO Box 3

B’Bugia BBG 1100

or

this email address:

epoumalta@yahoo.ie

Ing. Bernard Farrugia
Mobile: 79009940
Office: 22980609

Advertisements

One Response to [ Contact ]

  1. Mario Micallef says:

    Prosit tassew tal-websajt. Aktar ma tkun facli ghal membri jiktbu fiha aktar tkun interessanti.

    Dwar tat-trab ta’ Delimara hija vera gharukaza li ghadu ma sar xejn! Ilna ghaxar snin nibilghu go fina ( spiccajt bl -inhalers ) u kwazi hadd minn min ibati ma jghid xejn. Jien ippruvajt izda baqa’ f’wicci biex nghid il,verita’ izda l-union ghandhga tippubblika aktar specjalment fil- gazzetti sabiex titqajjem kuxjenza.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: