Karigi godda fil-kumitat ta’ l-EPOU

18 ta’ Jannar 2010

Wara r-rizenja ta’ l-Eur Ing. Kenneth Abela minn segretarju tal-unjin, l-kumitat hatar lil Ing.Bernard Farrugia bhala segretarju u lil Eng. Sylvana Scicluna bhala membru fil-kumitat ezekuttiv

B’hekk il-kumitat ta’ l-EPOU hu maghmul minn:

Ing. Ismail D’Amato            President
Ing. Bernard Farrugia         Segretarju
Ing. David Griscti                 Tezorier
Ing. Alistair Camilleri          Vici President
s-Sur Mark Aquilina             Assistent Segretarju
Ing. John Zammit                 Membru
Ing. Sylvana Scicluna          Membru

Il-kumitat jixtieq jawgura kull success possibli l-Kenneth Abela fil-posizzjoni l-gdida tieghu u jirringrazzjah tad-dedikazzjoni u l-professjonalita li dejjem wera sabiex jaqdi dmirijietu fi hdan l-EPOU.

Ismail D’Amato
President

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: