Inċident fil-Marsa Power Station

November 23, 2009

L-Enemalta Professional Officers’ Union tixtieq tirringrazzja lill-impjegati ta’ l-enemalta, kemm professjonisti, kif wkoll managers u haddiema, li taw sehemom biex intefa in-nar li zviluppa wara spluzjoni ta’ circuit breaker gewwa switchgear room fil-Marsa Power station.

L-EPOU tkompli din l-istqarrija billi tfahhar l-intervent prompt ta’ l-impjegati ta’ l-enemalta li minnufih izolaw l-iswitchgear in kwistjoni u turi l-apprezzament taghha ghall-fatt li f’sitwazzjoni daqshekk delikata l-impjegati baqghu lucidi u inghaqdu fl-imkien biex f’hin relattivament qasir irnexxilhom jwaqqfu n-nar, jizolaw l-iswitchgear li qabad mill-elettriku, u jaghtu lura s-servizz lill-Malta kollha.

Advertisements