L-EPOU tikteb lill-MEPA dwar it-trab fl-ajru f’DPS

August 13, 2009

Fit-13 ta’ Awwissu 2009, L-EPOU kitbet lill-MEPA dwar il-problema ta’ trab fl-arja fil-power station ta’ Delimara:

 

Sinjur/a,

L-Enemalta Professional Officers Union (EPOU) li tirrappreżenta l-professjonisti tal-Korporazzjoni Enemalta ilha żmien twil tilmenta mal-employers tagħna,  l-Korporazzjoni, dwar il-kwalita’ tal-arja fl-instalalzzjoni tal-Power Station ta’ Delimara.

Membri tagħna bdew jilmentaw minn problem respiratorji kawża tat-trab abjad li hemm fl-arja minħabba l-muntanji ta’ trab li hemm eżatt barra l-instalalzzjoni.

Qed nehmzu site plan, kif wkoll ritratti tal-muntanji.

L-EPOU kitbet fit- 28 ta’ Lulju 2009 lill-OHSA iżda s’issa irċevejna biss acknowledgement.

Minn naħa tal-Korporazzjoni, hi tikkonferma li l-proġġett tat-tħaffir tal-mina tlesta fl-aħħar ta’ Ġunju 2009 iżda ma setgħatx twieġeb meta l-materjal ser jitneħħa.

L-EPOU qed titlob, li jekk il-MEPA jidrilha li l-iżvilupp u l-ħażna ta-trab u ramel hu kollu regolari, jsir kejl u  moniteraġġ tal-livelli tat-trab fl-arja u r-riżultati jitqabblu mal-istandards Ewropej.

Napprezzaw li din il-materja tinghata attenzjoni urgenti minhabba li l-problema hi hafna ghar fis-sajf ghaliex it-trab ikun xott. Mill-banda l’ohra, fix-Xitwa jkun hemm problema ohra ta’ ramel li jispicca fil-bahar wara x-xita.

Nistennew minghandkom

Grazzi

Advertisements