L-EPOU tikteb lill-OHSA dwar it-trab fl’ajru fil-power station ta’ Delimara

August 6, 2009

 

OHSA

17, Edgar Ferro Street

Pieta’  MSD

28 ta’ Lulju 2009

 

Sinjur/a,

TRAB FL-ARJA F’DELIMARA POWER STATION

Numru ta’ snin ilu l-Korporazzjoni Enemalta, li huma l-‘employers’ tagħna, tat tender biex titħaffer mina bejn Delimara u Marsa South. Din saret eżatt barra l-‘main gate’ ta’ Delimara Power Station.

Dan it-tħaffir iġġenera munzelli ta’ trab li partikolarment fis-Sajf, meta jkun xott, itir ma kullimkien ġewwa l-installazzjoni.

Bosta membri tagħna qed jilmentaw li qed ikollhom problemi respiratorji minħabba dan it- trab. 

Il-Union resqet dan l-ilment bosta drabi lill-Korporazzjoni Enemalta, u kien hemm suġġerimenti kif l-inkonvenjent jistgħa jitnaqqas, p.e. billi jixxarrab it-trab. Dawn il-mizuri iżda qatt ma ttieħdu bis-serjeta’ mill-kuntrattur li kien qed jaghmel ix-xogħol.

Issa l-proġett tlesta, iżda minkejja dan, il-muntanji ta’ trab għadom hemm, u ma jidhirx li ser jitneħħew.

 Il-Union għalhekk qed titlob lill-Awtorita’ biex tieħu passi ħalli dan l-inkonvenjent , li qed ikun ta’ detriment għas-saħħa tal-ħaddiema, jitneħħa.

 Il-Union lesta tiltaqa’ magħkom biex telabora aktar.

 Grazzi

Dejjem tiegħek

 

Kenneth Abela

Segretarju

Advertisements