STQARRIJA GHALL-ISTAMPA – PRIVITIZZAZZJONI TAD-DIVIZJONI TAL-PETROLEUM

 

L-Enemalta Professional Officers Union ghada kemm kitbet lill-Korporazjoni Enemalta u lill- Privatization  Unit tfakkar li skond il-Ligijiet ta’ Malta jrid isir konsultazzjoni maghha qabel isir it-trasferiment tax-xoghol tad-Divizjoni tal-Petroleum tal-Korporazzjoni Enemalta.

17 ta’ Lulju 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: