Merħba

Merħba lill-membri, membri prospettivi u mistiedna oħra,

Kien xieraq għal din il-Union , li se tiċċelebra l-20 sena ta’ ħidma s-sena d-dieħla, li tippreżenta lil-membri tagħha web site ‘refurbished’ u aħjar milli kellna qabel.

L-EPOU tirrapreżenta l-professjonisti tal-Korporazzjoni Enemalta. Aħna naħsbu li dan is-sit jista’ jkun utli mal- membri biex jkunu aktar informati dwar x’ikun għaddej. Hawn għandkom tibdew issibu informazzjoni interna  li toħroġ perjodikament mil-kumitat ezekuttiv, l-istqarrijiet ghall-istampa li toħrog il-Union minn żmien għal żmien, aċċess ghall-formoli relatati mal-Laqgħat Ġenerali Annwali,  kif ukoll applikazzjonijiet għall-ħatra tal-kumitat u applikazzjonijiet ghall-sħubija.

Fl-aħħar u mhux l-inqas nixtiequ nużaw dan l-ispazju biex tkunu tistgħu tħalluna feedback jew links li forsi jistgħu jkunu ta’ ġid lill-professjonisti l-oħra.

Il-web site – li giet ippreparata b’ tant professjonaliżmu, tikkonferma kemm il-Union hi proattiva u tħares ‘il quddiem, minkejja ċ-ċokon relattiv tagħha.

Grazzi mill-ġdid lil kull min għen jew ħareġ b’xi proposta kostruttiva .

Inġ. Ismail D’Amato

President                  

EPOU

14 ta’ Lulju 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: