L-EPOU tiffirma l-ftehim kollettiv

 

 

 

22 ta’ Frar 2008

 

STQARRIJA EPOU 02/08:

 

L-EPOU, l-unjin li tirraprezenta il-professjonisti gewwa l-Korporazzjoni Enemalta, ilbierah iffirmat il-ftehim kollettiv li jkopri il-perjodu 2006-2010. Apparti miljorament fil-pakkett finanzjarju, l-unjin irnexxiela ittejjeb klawsoli ohra tal-ftehim, kif ukoll tintroduci sistemi godda ghall-familji, li jinkludu l-family friendly measures, flexible working times u teleworking, li ntlaqghu tajjeb mill-membri kollha.

Il-Kumitat ta’ l-Epou jixtieq jirringrazzja lil kull min hadem bis-shih biex il-ftehim jkun konkluz b’success, fosthom ma tistax ma ssemmiex lis-Sur David Spiteri Gingell,CEO tal-Korporazzjoni, li zgur ta kontribut determinanti biex dan il-pakkett gie finalizzat.

Fl-ahhar taghlaq din l-istqarrija billi tirringrazzja ukoll, l-unjin l-ohra rikonoxxuta fl-Enemalta, il-GWU, wara li d-dikussjonijiet mal-Management dwar il-klawsoli tal-Ftehim saru, ghall-ewwel darba, b’mod kongut fuq mejda wahda.

Ismail D’Amato

President

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: