L-EPOU favur l-ghaqda bejn il-Unions

April 24, 2009

STQARRIJA GHALL-ISTAMPA

 

 

L-EPOU FAVUR L-GHAQDA BEJN IL-UNIONS

 

 

Il-Enemalta Professional Officers Union minghajr tlaqlieq temmen li l-Unions kollha f’pajjizna, filwaqt li jibqghu izommu l-identita individwali taghhom, ghandhom jinghaqdu flimkien f’ TUC u tiddikjara li lesta tilqa l-istedina tal- MUT biex jigi studjat kif  dan l-ghan jintlahaq.

 

 

 

 

 

(ffirmata)

 

 

Kenneth Abela

Segretarju

EPOU

 

3 ta’ Dicembru 2008

Advertisements